Het bedrijf

KAASMAKERS VANUIT ONS HART

Biokaas Kinderdijk logo

Boerderij

 • De boerderij welke door de familie Van den Haspel tientallen jaren geleden is begonnen, is ruim 15 jaar geleden grotendeels afgebroken en opnieuw opgebouwd volgens hedendaagse maatstaven. Dit houdt in dat ons boerderijgedeelte opgebouwd is uit een oud en relatief nieuw gebouw welke samen één geheel vormen.
 • Het oude gedeelte deed dienst als kaasmakerij en het nieuwe gedeelte als stal. Het oude gedeelte is sinds de nieuwbouw van de kaasmakerij in gebruik als tijdelijke stal voor jongvee en zal samen met het melkgedeelte in de toekomst gemoderniseerd worden.
 • De stal bestaat uit een ligboxenstal in het binnengedeelte en een potstal in het buitengedeelte. In beide stallen kunnen de dieren vrij rondlopen en eten en drinken wanneer gewenst.
 • De ligboxenstal heeft de beschikking over ligplaatsen (boxen) welke gescheiden zijn door metalen buizen en heeft een automatische mestafvoer. De potstal heeft het laatste niet wat direct de naam verklaart. In een potstal wordt de mest niet direct afgevoerd maar “opgepot” door afdekking met nieuw stro waardoor de koeien steeds hoger komen te staan. Hierdoor ontstaat zeer waardevolle mest welke een aantal malen per jaar over het land wordt uitgereden. Door eigen mest te gebruiken waarborgen wij tevens het biologische karakter van onze landerijen.
 • Naast de stallen wordt ook een groot deel van het terrein gebruikt voor opslag van hooi, stro en maïs. Verwerking van het hooi en stro wordt tijdens de zomermaanden grotendeels met eigen materiaal maar ook met hulp van collega agrariërs en loonwerkers binnengehaald, zowel van eigen weilanden als van elders. Maïs wordt aangeleverd. Uiteraard geldt voor alle producten dat deze biologisch geteeld zijn aangezien wij ons bedrijf anders niet biologisch mogen noemen en alle certificaten ongeldig worden.
BK Kinderdijk kaasmakers

Kaasmakerij

 • Zoals in het onderdeel “Historie” te lezen is, zijn wij reeds tientallen jaren bezig met biologisch kaasmaken. De karakteristieke smaak, veroorzaakt door een recept wat sinds de jaren 90 van de vorige eeuw is vervolmaakt, heeft ervoor gezorgd dat reeds diverse prijzen zijn gewonnen tijdens onafhankelijke kaaskeuringen
 • We zijn ook continu bezig om nieuwe kaassmaken te bedenken en in praktijk uit te proberen, al blijft de oude vertrouwde Goudse kaas natuurlijk altijd de basis. Kwaliteit en flexibiliteit blijven onze kracht.
 • Sinds 2011 hebben wij ons oude onderkomen, waarbij de koeienschuur gedeeld werd met de kaasmakerij verruild voor een nieuw onderkomen wat direct naast de oude locatie is gebouwd.
 • Het heeft wat voeten in aarde gehad maar we zijn inmiddels langere tijd operationeel en hebben bewezen dezelfde smaak en kwaliteit als in de oude situatie te kunnen waarborgen. Iets waar we zelf erg blij mee en trots op zijn want het is toch een combinatie van oude en nieuwe technologieën voor wat betreft het productieproces. De basisprocessen zijn hetzelfde, alleen hebben we ervoor gezorgd dat de lichamelijke taken zoveel mogelijk verlicht zijn.
 • Zo is er bijvoorbeeld een wrongelinstallatie gekomen waardoor we de wrongel voor de 5, 12 en 16 kilo kazen niet meer met gebogen rug en met de hand uit de tobbes hoeven te halen maar rechtopstaand in de kaasvaten kunnen doen. Wrongel voor de 500 gram en 1 kg kaasjes wordt nog wel handmatig uit de tobbes gehaald. (Meer uitleg over de diverse kaastermen wordt gegeven in het onderdeel “Kaasmaken” op onze website www.biokaaskinderdijk.nl.)
 • Een ander lichamelijk voordeel is ons inpandige pakhuis. Waar we voorheen onze kazen extern op ons terrein moesten opslaan en dus veel logistieke bewegingen moesten maken, kunnen we dit tegenwoordig centraal in ons pakhuis doen. Naast de logistiek komt dit ook de kwaliteit ten goede aangezien naast de temperatuur ook de luchtvochtigheid tot in detail geregeld kan worden waardoor het rijpingsproces beter gecontroleerd wordt.
 • Naast onze leveringen aan bedrijfspartners leveren we ook aan particulieren. Kom eens langs om kennis te maken, of vraag ons om een verkooppunt. (Informatie over onze locatie en openingstijden is te vinden in het onderdeel “Contact”.)